Hof van Cassatie: Arrest van 23 Januari 1973 (België)

Date :
23-01-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730123-11
Role number :

Summary :

Artikel 97 van de Grondwet wordt geschonden door de beslissing waarvan het beschikkende gedeelte in strijd is met de redenen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.