Hof van Cassatie: Arrest van 23 Januari 1973 (België)

Date :
23-01-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730123-11
Role number :

Summary

Artikel 97 van de Grondwet wordt geschonden door de beslissing waarvan het beschikkende gedeelte in strijd is met de redenen.

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.