Hof van Cassatie: Arrest van 24 April 1970 (België)

Date :
24-04-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700424-1
Role number :

Summary :

Komt elke gedingvoerende partij in cassatie, de een van een vonnis over de grond van het geschil, de andere van een vonnis tot uitlegging van het eerste, dan voegt het Hof de voorzieningen wegens samenhang. ( Ger. Wetb., art. 30. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.