Hof van Cassatie: Arrest van 4 Oktober 1973 (België)

Date :
04-10-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19731004-7
Role number :

Summary :

De eis tot bindendverklaring van het arrest door de eiser tot cassatie ingesteld, is niet ontvankelijk, wanneer deze niet doet blijken van een belang om het arrest bindend te doen verklaren voor de in tussenkomst opgeroepen partijen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.