Hof van Cassatie: Arrest van 5 Februari 1970 (België)

Date :
05-02-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700205-3
Role number :

Summary :

Niet regelmatig met redenen omkleed is het vonnis dat zich uit te spreken heeft op een rechtsvordering strekkende tot de betaling van een rustpensioen en op een middel afgeleid uit de vijfjarige verjaring bedoeld bij de artikelen 34 en 35 van de wet van 15 mei 1846 enkel antwoordt "dat het recht op een militair pensioen een burgerlijk recht is dat de verweerders gedurende dertig jaar mogen doen gelden". ( Grondwet, art. 97. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.