Hof van Cassatie: Arrest van 5 Maart 1979 (België)

Date :
05-03-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790305-1
Role number :

Summary :

De rechter beoordeelt in feite en derhalve op onaantastbare wijze het dringend karakter van de reden die door een partij wordt aangevoerd om een arbeidsovereenkomst voor bedienden zonder opzegging te beëindigen <1>.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.