Hof van Cassatie: Arrest van 6 Oktober 1981 (België). RG 6984

Date :
06-10-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19811006-1
Role number :
6984

Summary :

Het bewijs van de inachtneming van de wettelijke bepalingen betreffende de vormen van het onderzoek in strafzaken voor de rechter in hoger beroep kan blijken zowel uit de vaststellingen van de beslissing als uit de daarmede niet strijdige vermeldingen van de processen-verbaal van de terechtzittingen. (Artt. 190 en 211 Sv.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.