Hof van Cassatie: Arrest van 8 Februari 1978 (België)

Date :
08-02-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780208-6
Role number :

Summary :

Regelmatig met redenen omkleed is de beslissing die, door te steunen op bepaalde feitelijke gegevens, in de conclusie uiteengezette andere of tegenstrijdige feitelijke gegevens verwerpt (1). ( Art. 97 Grondwet. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.