Raad van State: Arrest van 3 December 1970 (België). RG 14382

Date :
03-12-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19701203-1
Role number :
14382

Summary :

Het grensbedrag door artikel 13, derde lid, van het koninklijk besluit van 28 mei 1958 bepaald voor de wijziging van genoemd artikel bij koninklijk besluit van 23 april 1969, onderging geen wijziging in verhouding tot het algemeen indexcijfer der kleinhandelsprijzen van het Koninkrijk.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.