Arbeidshof: Arrest van 14 Juni 1974 (Brussel). RG 1665

Date :
14-06-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740614-9
Role number :
1665

Summary :

Er bestaat geen enkele wetsbepaling die de werkgever belet met zijn bediende een akkoord te sluiten volgens welk hij onmiddellijk zou overgaan naar een andere onderneming. Het moreel of juridisch gezag van de werkgever geldt niet als oorzaak van nietigheid van een dergelijke overeenkomst en dwang kan in dit geval alleen aangehouden worden als reden van nietigheid wanneer er op ongerechtvaardigde wijze gebruik van gemaakt wordt. (Het Hof stelt vast dat dit niet het geval is wanneer, in casu, de exploitatie van het bijkantoor waarin de bediende werkzaam was, niet meer verantwoord was.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.