Arbeidshof: Arrest van 4 December 1974 (Brussel). RG 730

Date :
04-12-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19741204-8
Role number :
730

Summary :

Een werkloze werknemer, die door de diensten van het gewestelijk bureau naar een werkgever verwezen wordt, mag met deze werkgever over de loonsvoorwaarden onderhandelen binnen redelijke perken. Die redelijke grenzen worden te buiten gegaan wanneer de werkloze het voor de eerste week aangeboden loon ten onrechte als te laag bestempelt.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.