Arbeidshof: Arrest van 6 Juni 1984 (Brussel). RG 122783

Date :
06-06-1984
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19840606-4
Role number :
122783

Summary :

In principe vormt de aanhoudende en ongerechtvaardigde weigering vanwege de werknemer zich aan het onderzoek, zoals voorzien door het arbeidsreglement van de onderneming, te onderwerpen, een dringende reden, behalve indien dit onderzoek beledigend voorkomt. Nochtans, gezien het arbeidsreglement slechts dwingende kracht heeft binnen de muren van de onderneming en niet op de openbare weg, kan het recht van onderzoek daarin voorzien slechts uitgeoefend worden binnen deze onderneming.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.