Arbeidsrechtbank: Vonnis van 20 December 1991 (Brussel)

Date :
20-12-1991
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19911220-17
Role number :

Summary :

Het ontslag van een bediende die weigert een nieuwe uurrooster te volgen is geen rechtsmisbruik.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.