Arbeidsrechtbank: Vonnis van 30 November 1972 (Brussel). RG 2130

Date :
30-11-1972
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19721130-4
Role number :
2130

Summary :

1. Het K.B. van 28 november 1969 genomen in uitvoering van de wet van 27 juni 1969 regelt de toestand van het interimaris of uitzendpersoneel wat betreft de maatschappelijke zekerheid doch blijft zonder weerslag op het al of niet bestaan van een arbeidsovereenkomst. 2. De door beide partijen uitgedrukte wil om in hun juridische verhouding eiseres te beschouwen als een zelfstandige is in beginsel niet determinerend voor die kwalificatie maar legt het bewijs van het bestaan van een andere juridische kwalificatie ten laste van eiseres die de kontraktuele kwalificatie betwist. 3. In het betwiste geval zijn de bepalingen van het contract niet strijdig met de contractueel bepaalde kwalificatie van zelfstandige.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.