Hof van Beroep: Arrest van 13 Juni 1974 (Brussel)

Date :
13-06-1974
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740613-2
Role number :

Summary :

Het samenvoegen van een beheerdersmandaat, zelfs afgevaardigd, van een naamloze vennootschap of van een zaakvoerdersmandaat in een P.V.B.A. met dienst als bediende is mogelijk op de dubbele voorwaarde dat de aktiviteiten van beheer of zaakvoering onderscheiden zijn van die als bediende en dat, bij de uitoefening van deze laatste, een ondergeschikt verband aanwezig is. In een familieonderneming worden de machten en verantwoordelijkheden verdeeld onder de leden van een familie en de invloeden zijn funktie van het aandeel in het maatschappelijk kapitaal. Die onderneming is evenwel de zaak van allen en het is daarom moeilijk in een van de vennoten, vooral zo hij daadwerkelijk deel heeft in het beheer van de onderneming, een bediende eerder dan een aktieve vennoot te onderscheiden. Die verwarring kan bevestigd worden door het feit dat de persoon die aanspraak maakt op voeging niet onderworpen was aan de R.M.Z., bevoegd was om personeel in dienst te nemen en af te danken, verbintenissen aanging voor de onderneming of de onderneming vertegenwoordigde in beroepsverenigingen. De anciënniteit die in acht moet worden genomen bij het bepalen van de opzeggingstermijn is funktie van zijn trouw aan de onderneming, welk ook zijn statuut is. Vanaf een bepaald bedrag is het delikaat het belang van het loon en van de funkties in aanmerking te nemen vermits beide de werknemer toelaten een waarborg samen te stellen tegen zijn risico's. Een direkteur, 60 jaar oud, met een anciënniteit van 25 jaar en met een jaarlijks loon van 1.083.848 F mag aanspraak maken op een opzeggingsvergoeding gelijk aan dertig maand loon.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.