Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 3 Maart 1993 (Brussel)

Date :
03-03-1993
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19930303-3
Role number :

Summary :

Het lijkt wenselijk dat de partijen die toepassing hebben gevraagd van de schriftelijke procedure overeenkomstig artikel 755 van het Gerechtelijk Wetboek aan de Rechtbank de nodige mondelinge uitleg geven betreffende een verklaring op ongevalsaangifte en de schets zouden komen toelichten.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.