Frans Hof van Cassatie: Arrest van 22 Februari 1967 (Frankrijk)

Date :
22-02-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670222-1
Role number :

Summary :

De schending der exclusiviteitsclausules van een contract houdend concessie van een bepaald gebied, die voorkomen in een overeenkomst gesloten "inter alios", maakt een daad uit van oneerlijke mededinging.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.