Arbeidshof: Arrest van 1 Oktober 1999 (Gent). RG 185/87

Date :
01-10-1999
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19991001-4
Role number :
185/87

Summary :

1. Het vertegenwoordigingsmandaat als commissaris bij een NV Intercommunale maatschappij ingevolge een gemeenteraadsbeslissing brengt geen onderwerping mee aan het sociaal statuut der zelfstandigen.Een assessor bij de Raad van State is verbonden door een statuut "sui generis" en oefent geen zelfstandig bijberoep uit.2. Een collectieve lijst van adressen aan wie een aangetekend schrijven werd verstuurd vormt geen bestand en schendt de wet van 8 december 1992 op de privacy niet. Dit stuk moet niet geweerd worden uit de debatten en vormt een bewijs van geldige stuitingsdaad.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.