Arbeidsrechtbank: Vonnis van 28 April 1981 (Gent). RG 14792

Date :
28-04-1981
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810428-2
Role number :
14792

Summary :

"Eisende partij werd tijdig en regelmatig opgeroepen voor de openbare zitting van 24 maart 1981 door kennisgeving van de rechtsdag met een gerechtsbrief toegezonden op 13 maart 1981 via de post (Fettweis A., Droit judiciaire privé, I, nr. 217, voetnoot 3; Cass., 24 januari 1974, Arr. Cass., 1974, 580; H. Braeckmans, "Zes jaar kennisgeving bij gerechtsbrief", R.W. 1974-75, 776, nrs. 13, 16 en 20; R. De Corte, "Sancties tegen onwillige procespartij", T.P.R., 1971, 247, nr. 51)."

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.