Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 28 September 1978 (Gent)

Date :
28-09-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780928-1
Role number :

Summary :

Het verlies van 6 tanden dat niet volledig zal kunnen hersteld worden door protesen, betekent voor een jongeman van 27 jaar een ernstige aantasting van de fysische integriteit. Deze schade mag ex aequo et bono op 120.000 fr. bepaald worden, ongeacht de kosten veroorzaakt door het plaatsen van de protesen en hun hernieuwing.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.