Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 2 Maart 1979 (Luik). RG P971524N

Date :
02-03-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790302-7
Role number :
P971524N

Summary :

Het verplicht verbod van een ongeoorloofde verkoop van goederen moet worden opgeheven, van zodra er kan gemeend worden dat de gedaagde partij zich zal houden aan het bevel tot staken.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.