Hof van Cassatie: Arrest van 15 Juni 1981 (België). RG 20215

Date :
15-06-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810615-9
Role number :
20215

Summary :

De rechter dient de vorderingen te beoordelen in acht genomen de eraan toegebrachte uitbreidingen of wijzigingen tijdens het geding in toepassing van de art. 807 en 808 G.W. en die een invloed hebben op het geschil ongeacht het feit dat de oorspronkelijke en ontvankelijk verklaarde vordering ongegrond blijkt.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.