Hof van Cassatie: Arrest van 24 Februari 1969 (België)

Date :
24-02-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690224-1
Role number :

Summary :

De strafvordering voortvloeiend uit een overtreding van het wegverkeersreglement verjaart na een jaar te rekenen vanaf de dag waarop de overtreding is gepleegd, behoudens tijdige stuiting of schorsing van de verjaring. (Wet van 1 augustus 1899, art. 7; wet van 17 april 1878, gewijzigd bij die van 30 mei 1961, art. 22 tot 25.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.