Hof van Cassatie: Arrest van 28 November 1966 (België)

Date :
28-11-1966
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19661128-11
Role number :

Summary :

Het Hof heeft voor de beoordeling van een cassatiemiddel de macht om een in de bestreden beslissing begane materiële dwaling te verbeteren wanneer deze dwaling duidelijk blijkt uit de samenhang van de beslissing en uit het stuk waarnaar deze beslissing verwijst.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.