Arbeidsrechtbank: Vonnis van 16 Maart 1973 (Brussel). RG 2124

Date :
16-03-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730316-7
Role number :
2124

Summary :

De direktieadjunkt, 47 jaar oud, met 12 jaar ancienniteit en een jaarlijks loon van 482.076 Fr, mag aanspraak maken op een opzeggingstermijn van 18 maand.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.