Arbeidsrechtbank: Vonnis van 6 December 1971 (Brussel). RG 14568

Date :
06-12-1971
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19711206-7
Role number :
14568

Summary :

Het kunstonderwijs zoals bepaald in art. 1, 2°, van het koninklijk besluit van 15 februari 1968, in uitvoering van art. 62, alinéa 4 van de samengeordende wetten op de gezinsuitkeringen voor loontrekkenden omvat het dansonderwijs. Het mag niet worden beperkt tot de erin opgesomde kunsten, met name muziek-, architectuur- en plastische kunstonderwijs.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.