Arbeidsrechtbank: Vonnis van 5 December 1972 (Dendermonde (Dendermonde)). RG 2130

Date :
05-12-1972
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19721205-5
Role number :
2130

Summary :

Zo de bediende zelf opzegging heeft gegeven, heeft hij slechts, bij beëindiging der overeenkomst door zijn werkgever zonder dringende redenen, recht op het bedrag van het loon voor het nog te verlopen gedeelte van de opzeggingstermijn.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.