22 Janvier 2004

Titre Langue Date
Pas de titre Néerlandais 22-01-2004
Pas de titre Néerlandais 22-01-2004
Pas de titre Néerlandais 22-01-2004
Pas de titre Néerlandais 22-01-2004
Pas de titre Néerlandais 22-01-2004
Pas de titre Néerlandais 22-01-2004
Pas de titre Néerlandais 22-01-2004
Pas de titre Néerlandais 22-01-2004
Pas de titre Néerlandais 22-01-2004
Pas de titre Néerlandais 22-01-2004
Pas de titre Néerlandais 22-01-2004
Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde Néerlandais 22-01-2004
Collegebesluit nr. 04/54 tot vaststelling van de over te dragen kredieten en vastleggingen van het dienstjaar 2003 naar het dienstjaar 2004. - Uittreksel Néerlandais 22-01-2004
Koninklijk besluit tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten overmaken Néerlandais 22-01-2004
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlening van een dotatie aan de M.I.V.B. voor de dekking van prestaties van de Bijzondere Studiedienst voor het jaar 2004 Néerlandais 22-01-2004
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 2 april 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Néerlandais 22-01-2004
Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,25 % - 28 september 2014 » Néerlandais 22-01-2004
Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 12. September 2002 zur Bezeichnung von Verwaltern, die die Region innerhalb der Wohnungsbaugesellschaften öffentlichen Dienstes vertreten Allemand 22-01-2004
Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 4. Juli 2002 über das Verfahren und verschiedene Massnahmen zur Ausführung des Dekrets vom 11. März 1999 über die Umweltgenehmigung Allemand 22-01-2004
Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 4. Juli 2002 zur Organisation der Bewertung der Umweltverträglichkeit in der Wallonischen Region Allemand 22-01-2004