Arbeidshof: Arrest van 21 September 1995 (Antwerpen (Hasselt)). RG 90251

Date :
21-09-1995
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19950921-1
Numéro de rôle :
90251

Résumé :

Artikel 102 ZIV-wet dat aan de bevoegde ambtenaren de macht geeft om overtredingen van de wets- of verordeningsbepalingen betreffende de verzekering voor geneeskundige of uitkeringsverzekering vast te stellen bij middel van processen-verbaal die bewijskrachtig zijn behoudens tegenbewijs, heeft enkel betrekking op de overtredingen van de ZIV-wet welke aanleiding kunnen geven tot strafrechtelijke sancties. Wanneer de vaststellingen van overtredingen van die wet leiden tot administratieve sancties, wordt dit geregeld door het KB van 10 januari 1969, genomen in uitvoering van artikel 101 ZIV-wet.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.