Hof van Cassatie: Arrest van 10 December 1979 (België)

Date :
10-12-1979
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19791210-3
Numéro de rôle :

Résumé :

De verjaringstermijn voor de betaling van de inzake sociale zekerheid der zelfstandigen verschuldigde regularisatiebijdragen gaat in vanaf de 1 e januari van het derde jaar volgend op dat waarin de beroepsbezigheid van de zelfstandige een aanvang nam, ook indien de vordering tot betaling van de voorlopige bijdragen verjaard is. (Art. 11, alinéa 3, K.B. nr. 38, 27 juli 1967; art. 49 K.B. 19 december 1967.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.