Hof van Cassatie: Arrest van 10 Mei 1979 (België)

Date :
10-05-1979
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19790510-3
Numéro de rôle :

Résumé :

De bewijskracht van de conclusie van een partij waarin een feit wordt betwist, wordt miskend als de rechter beslist dat dit feit door die partij in haar conclusie niet wordt betwist <1>. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.