Hof van Cassatie: Arrest van 11 Februari 1972 (België)

Date :
11-02-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19720211-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Huurhernieuwing als bedoeld in de afdeling van het Burgerlijk Wetboek houdende de bijzondere regels betreffende de handelshuur, die noodzakelijk de wil van de partijen vereist en dus niet alleen uit kracht van de wet geschiedt, doet een nieuwe huur ontstaan, waarvan de voorwaarden door deze partijen of in voorkomend geval door de rechter worden vastgesteld.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.