Hof van Cassatie: Arrest van 11 Maart 1974 (België)

Date :
11-03-1974
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19740311-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De beslissing van het onderzoeksgerecht dat de voorlopige hechtenis na een maand gehandhaafd wordt moet nauwkeurig melding maken van de gegevens eigen aan de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte die ernstige en uitzonderlijke omstandigheden opleveren en dermate de openbare veiligheid raken dat de hechtenis moet worden gehandhaafd. ( Art. 5 wet van 20 april 1874, gewijzigd bij art. 3 wet van 13 maart 1973. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.