Hof van Cassatie: Arrest van 16 Januari 1967 (België). RG 2368;2568BIS

Date :
16-01-1967
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19670116-3
Numéro de rôle :
2368;2568BIS

Résumé :

De provinciale raden van de Orde der geneesheren hebben bevoegdheid niet alleen om de bij artikel 13 van de wet van 25 juli 1938 bepaalde tuchtstraffen uit te spreken wanneer een lid van de Orde aan een tekortkoming aan zijn plichten schuldig bevonden wordt, maar ook om zekere individuele maatregelen te bevelen die niet het karakter hebben van een tuchtstraf, ten einde een overtreding van de bij artikel 4 van dezelfde wet voorgeschreven regels van de plichtenleer te voorkomen of om daaraan een einde te stellen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.