Hof van Cassatie: Arrest van 17 Augustus 1978 (België)

Date :
17-08-1978
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780817-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer een op proef in vrijheid gestelde geïnterneerde, op vordering van de procureur des Konings, weder opgenomen is in een psychiatrische afdeling, kan de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij de wederopneming van de betrokkene in een door haar aangewezen instelling slechts bevelen, als zij in haar beslissing vaststelt dat de voorwaarden voor de wederopneming vervuld zijn. (Art. 20 Wet tot Bescherming van de Maatschappij.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.