Hof van Cassatie: Arrest van 19 December 1966 (België)

Date :
19-12-1966
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19661219-6
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer de vervallenverklaring van het recht een voertuig te besturen als straf uitgesproken werd voor een termijn van een maand, is de duur ervan dertig dagen. (Strafwetb., art. 25, lid 3.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.