Hof van Cassatie: Arrest van 19 Juni 1967 (België)

Date :
19-06-1967
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19670619-7
Numéro de rôle :

Résumé :

Is slechts ontvankelijk om voor de strafrechtbank een burgerlijke rechtsvordering in te stellen hij die kan beweren dat hij persoonlijk benadeeld is door het misdrijf, voorwerp van de strafvordering, dit wil zeggen hij die doet blijken dat de daad of de schuldige onthouding, die bedoeld misdrijf vormt, hem schade heeft kunnen berokkenen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.