Hof van Cassatie: Arrest van 19 Mei 1976 (België)

Date :
19-05-1976
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19760519-7
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer een representatieve organisatie van werknemers een geding heeft aangespannen tegen de beslissing van een andere representatieve organisatie van werknemers, waarbij wordt geweigerd een wijziging te brengen in de lijst van kandidaten die zij voor de verkiezing van personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en in het comité voor veiligheid en gezondheid heeft voorgedragen, zijn de werknemers wier kandidatuur wordt betwist geen partij in het geding, tenzij zij vrijwillig daarin zijn tussengekomen of in gedwongen tussenkomst werden opgeroepen. ( Art. 25 koninklijke besluiten van 18 februari 1971. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.