Hof van Cassatie: Arrest van 2 December 1977 (België)

Date :
02-12-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19771202-6
Numéro de rôle :

Résumé :

De bewijskracht van een wisselbrief wordt niet miskend door de rechter die daaraan een uitlegging geeft die verenigbaar is met de betekenis en de draagwijdte ervan (3). ( Artt. 1319, 1320 en 1322 B. W. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.