Hof van Cassatie: Arrest van 23 December 1977 (België). RG 197

Date :
23-12-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19771223-5
Numéro de rôle :
197

Résumé :

In geval van vervreemding van een pachtgoed treedt de verkrijger volledig in de rechten en verplichtingen van de verpachter. ( Art. 55 Afdeling van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de pacht in het bijzonder. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.