Hof van Cassatie: Arrest van 25 November 1966 (België). RG 2368;2568BIS

Date :
25-11-1966
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19661125-2
Numéro de rôle :
2368;2568BIS

Résumé :

De bevoegdheid om de echtgenoten een proeftijd van een jaar op te leggen, welke de artikelen 259 en 260 van het Burgerlijk Wetboek verlenen aan de rechter die kennis neemt van een eis tot echtscheiding ingesteld wegens gewelddaden, mishandelingen of grove beledigingen, kan slechts worden uitgeoefend mits de dubbele voorwaarde dat de eis tot echtscheiding gegrond zij en er ernstige redenen zijn om te hopen dat de echtgenoten zich in de loop van die proeftijd zullen verzoenen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.