Hof van Cassatie: Arrest van 27 Februari 1978 (België). RG 75/41

Date :
27-02-1978
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780227-9
Numéro de rôle :
75/41

Résumé :

Als niet duidelijk is of het Arbeidshof oordeelt dat de handelsvertegenwoordiger niet geweigerd heeft Nederlandse klanten te bezoeken of beslist dat hij niet contractueel tot de activiteiten in Nederland gehouden was, of meent dat, hoewel hij contractueel gehouden was, zijn weigering toch rechtmatig was, of aanvaardt dat de contractueel voorziene activiteit in Nederland zo gering was dat de weigering, ze verder uit te oefenen, niet zwaarwichtig genoeg was voor een ontslag wegens dringende redenen, beantwoordt het arrest het verweer van de werkgever niet.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.