Hof van Cassatie: Arrest van 27 Oktober 1977 (België). RG 197

Date :
27-10-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19771027-2
Numéro de rôle :
197

Résumé :

In de regel van artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek volgens welke de wetten op de bevoegdheid en de rechtspleging, onder de gestelde voorwaarden, van toepassing zijn op de hangende rechtsgedingen, wordt onder " hangende rechtsgedingen " verstaan de rechtsgedingen waarover nog uitspraak moet gedaan worden bij de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen (1).

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.