Hof van Cassatie: Arrest van 28 November 1973 (België). RG 4955

Date :
28-11-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19731128-8
Numéro de rôle :
4955

Résumé :

Wanneer een werknemer de in de overeenkomst met zijn werkgever bepaalde werktijdsverkorting heeft geweigerd en de werkgever, ten gevolge van die weigering, de werknemer heeft afgedankt, met opzegging, kan de rechter wettelijk niet beslissen dat die werknemer door eigen toedoen werkloos is geworden. ( Art. 134 K.B. 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.