Hof van Cassatie: Arrest van 28 November 1978 (België)

Date :
28-11-1978
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19781128-4
Numéro de rôle :

Résumé :

Te laat ingediend en derhalve niet ontvankelijk is de voorziening die na het verstrijken van de bij art. 373 van het Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn wordt ingesteld tegen een op tegenspraak gewezen eindbeslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij <1>.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.