Hof van Cassatie: Arrest van 4 Januari 1978 (België)

Date :
04-01-1978
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780104-10
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer wegens verscheidene misdrijven één enkele straf is uitgesproken, is niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang, de eis tot vernietiging van de beslissing op de strafvordering, die gegrond is op een middel dat slechts op één van deze misdrijven betrekking heeft, als de uitgesproken straf wettelijk verantwoord blijft door een ander misdrijf (1). ( Artt. 411 en 414 Sv. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.