Hof van Cassatie: Arrest van 7 November 1966 (België). RG 2368;2568BIS

Date :
07-11-1966
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19661107-2
Numéro de rôle :
2368;2568BIS

Résumé :

Miskent de bewijskracht van het proces-verbaal dat de verklaring van een rijkswachter vermeldt, de beslissing die aan deze rijkswachter een andere verklaring toeschrijft dan die welke hij heeft afgelegd. (Burgerl. Wetb., art. 1319 en 1320.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.