Hof van Cassatie: Arrest van 8 September 1978 (België)

Date :
08-09-1978
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780908-4
Numéro de rôle :

Résumé :

Hoewel de rechters op wie verhaal is genomen de memorie van antwoord waarin zij, overeenkomstig art. 1144 Ger. W. hun verweermiddelen voordragen, zonder de medewerking van een advocaat bij het Hof kunnen indienen, is die medewerking daarentegen wel vereist voor het indienen van een memorie waarin zij een rechtsvordering tot schadevergoeding instellen. (Art. 478, 1080, 1140 tot 1147 Ger. W.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.