Raad van State: Arrest van 10 Juli 1973 (België). RG 2130

Date :
10-07-1973
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730710-3
Numéro de rôle :
2130

Résumé :

Wanneer de rechthebbende der uitkeringsverzekering zich voor een controle-onderzoek op de gestelde datum niet aanmeldt en nalaat het feit en de redenen van zijn afwezigheid aan de adviserende geneesheer ter kennis te brengen, is de verzekeringsinstelling gerechtigd om, met toepassing van artikel 70, alinéa 4, van de wet van 9 augustus 1963, de hem toegekende uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid stop te zetten. De klachtencommissie, welke uitspraak hoeft te doen over een akte van beroep waarin de rechthebbende der uitkeringsverzekering voor het eerst redenen van geneeskundige aard inroept om zijn afwezigheid op het controle-onderzoek te rechtvaardigen, is ten volle gerechtigd de beslissing van het ziekenfonds te bevestigen wanneer die redenen door geen enkel medisch getuigschrift zijn gestaafd. De commissie van beroep, welke in hoger beroep uitspraak hoeft te doen over een aanvraag tot het instellen van een deskundig onderzoek ten einde te zien uitmaken dat de rechthebbende der uitkeringsverzekering inderdaad niet zonder geldige reden van het opgelegde controle-onderzoek is weggebleven, treedt niet buiten de haar toegekende beoordelingsbevoegdheid wanneer ze er van uitgaat dat de loutere, door geen enkel deskundig advies gestaafde beweringen van de appellant in de gegeven omstandigheden op zichzelf geen voldoende ernstige aanwijzing voor de juistheid van zijn voorstelling van feiten kunnen uitmaken om, uitsluitend op grond van die beweringen, de mogelijkheid van de juistheid van die voorstelling van feiten in overweging te nemen en een deskundig onderzoek naar de waarachtigheid van die voorstelling te bevelen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.