Arbeidshof: Arrest van 6 Juni 1978 (Brussel). RG 7903

Date :
06-06-1978
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780606-9
Numéro de rôle :
7903

Résumé :

De bepalingen van art. 10 van het taaldecreet betreffende de nietigheid gelden niet enkel voor de vorm, maar ook voor de inhoud, van de rechtshandeling zelf. Een geschrift opgesteld tegen de bepalingen van het taaldecreet en waarbij een einde zou gesteld zijn aan het dienstkontrakt mits uitbetaling van een opzeggingsvergoeding gelijk aan 3 maanden loon is niet enkel nietig naar de vorm, maar ook daar waar beweert wordt dat het een dading of overeenkomst (rechtshandeling) zou bevatten, rechtshandeling die als niet bestaande dient aangezien te worden.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.