Arbeidsrechtbank: Vonnis van 3 Maart 1971 (Brussel)

Date :
03-03-1971
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19710303-8
Numéro de rôle :

Résumé :

Is niet laattijdig de afdanking om zwaarwichtige redenen betekend onmiddellijk na het beëindigen van het onderzoek over de gegrondheid van de ten laste gelegde feiten.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.